Adaugă anunț
Autentificare / Înregistrare


Condiţii de utilizare a site-ului AgricolaHub.md

1. Prevederi generale

1.1. Maib, furnizorul, publică următoarele condiţii de utilizare a website-ului „AgricolaHub.md”.

1.2. Maib işi rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste condiţii, aplicându-le, începând cu data publicării acestora pe pagina www.AgricolaHub.md. Prin utilizarea a web-siteului „AgricolaHub.md” utilizatorul îşi exprimă acordul pentru condiţiile de utilizare curente şi pentru orice modificare ulterioară a acestora.

1.3. Prezentele condiţii de utilizare a website-ului „AgricolaHub.md” (în continuare Condiţii), stabilite de BC „maib” S.A. (în continuare Bancă), descriu modul în care Banca oferă Clienţilor săi posibilitatea utilizării aplicației sau a web-siteului „AgricolaHub.md”.

1.4. Prezentele Condiţii completează şi detaliază relaţia între Client şi Bancă.

1.5. Utilizator al sistemului „AgricolaHub.md” poate fi orice persoană fizică sau juridică.

1.6. Serviciile website-ului „AgricolaHub.md” sunt disponibile clienţilor spre accesare şi utilizare 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

1.7. Pentru navigarea pe web-siteul „AgricolaHub.md”, Banca nu va percepe comisioane, accesul la sistem/platformă fiind oferit clienţilor gratuit.

1.8. Pentru informaţii suplimentare despre aplicația „AgricolaHub.md”, utilizatorii pot accesa pagina www.AgricolaHub.md sau pot apela la numărul de telefon 1313.

2. Noţiuni utilizate

2.1. Noţiunile utilizate în prezentul document au următoarele sensuri:

2.1.1. Autentificare – o procedură care permite băncii să verifice identitatea unui utilizator sau valabilitatea utilizării unui anumit instrument, inclusiv utilizarea web-siteului de către utilizator;

2.1.2. Parolă de acces – cod alfanumeric, generat de către client, care este utilizat în calitate de cod de autentificare la cabinetul personal. Tipul parolei de accces poate fi modificat doar de către client şi doar după autentificare în Sistem.

2.1.3. Profil al utilizatorului – configuraţie a contului utilizatorului în Sistem, care conţine date de identificare asociate unui utilizator în cadrul Sistemului.

2.1.4. Web-siteul „AgricolaHub.md” (în continuare „website”) – un sistem automatizat de căutare a imobilelor primare și secundare, prin intermediul căruia clientul, de la un telefon mobil tip smartphone sau tabletă conectat la reţeaua Internet, poate găsi imobilul potrivit, poate compara imobilele între ele conform caracteristicilor similare și diferite, poate primi notificări instante și gratuite despre adăugarea imobilelor mult căutate conform caracteristicilor preselectate sau despre modificare prețurilor la imobile incluse în lista favorite etc.

2.1.5. Utilizator – orice persoană fizică sau juridică, care a accesat și a utilizat web-siteul AgricolaHub.md.

2.1.6. Zona de acces AgricolaHub.md, fără autentificare (în continuare - zona Publică) – reprezintă parte a funcţionalităţilor, serviciilor web-siteului AgricolaHub.md, care vor fi accesibile utilizatorilor, fără autentificare cu parolă de acces.

2.1.7. Zona de acces AgricolaHub.md, cu autentificare (în continuare - zona Privată) – reprezintă parte a funcţionalităţilor web-siteului „AgricolaHub.md”, care vor fi accesibile utilizatorilor, doar după autentificarea în Sistem cu parolă de acces. Acces la serviciile Zonei private va fi disponibil doar pentru clienţii care vor parcurge procedura de autentificare pe web-siteul „AgricolaHub.md”. Pentru autentificare, utilizatorul va folosi telefonul mobil și adresa poștală.

 

3. Modul de conectare şi utilizare a web-siteului „AgricolaHub.md”

3.1. Serviciile prestate de către maib prin intermediul aplicaţiei sau prin intermediul web-siteului „AgricolaHub.md” – reprezintă totalitatea serviciilor oferite de Bancă clienţilor prin intermediul web-siteului „AgricolaHub.md”. 

3.2. Utilizator al web-siteului „AgricolaHub.md” poate fi considerat orice persoană fizică sau orice persoană juridică. 

3.3. Funcţionalităţile aplicaţiei sau a web-siteului „AgricolaHub.md” sunt delimitate în interfaţa web-siteului după principiul obligativităţii autentificării clientului în sistem, serviciile oferite fiind grupate în următoarele zone: zona publică şi zona privată. 

3.3.1. Sistemul AgricolaHub.md zona publică (în continuare Sistem zona publică) reprezintă un sistem de căutare a imobilelor de tip primar sau secundar, solicitarea finanțării și vizitarea blogului de imobile.

3.3.2.  Serviciile din zona publică: 

 1. Căutarea imobilelor în catalog;
 2. Solicitarea unui credit;
 3. Parcurgerea articolelor din blogul de imobile;
 4. Adăugarea imobilelor la lista „Comparație” și/sau „Favorite”.

3.3.3. Web-siteul „AgricolaHub.md” zona privată (în continuare Sistem zona privată) reprezintă un sistem de utilizare a serviciilor „AgricolaHub.md”, cu următoarele particularități:

 1. Abonarea la adăugarea imobilelor noi, conform caracteristicilor preselectate;
 2. Notificări la modificarea prețurilor pentru imobilele favorite.

3.3.4. Modalitatea de conectare la Sistem zona privată (logarea) este după cum urmează: 

 1. Utilizatorul accesează web-siteul „AgricolaHub.md”;
 2. Introduce numele, prenumele și adresa de email;
 3. Bifează câmpul precum că a luat cunoştinţă şi este de acord cu „Condiţiile de utilizare a sistemului AgricolaHub.md”;
 4. Primește un email de confirmare și accesează linkul din acesta;
 5. Primește acces la Profilul personal.

3.4. Banca oferă acces la funcționalitățile şi serviciile web-siteului, iar clientul este responsabil de utilizarea corespunzătoare a echipamentului tehnic (telefon/tabletă) și asigurarea confidențialității utilizării elementelor de identificare utilizate pentru accesarea serviciilor oferite de bancă. 

3.5. Modificarea Profilului utilizatorului se efectuează de către client pe web-site pentru:

 1. modificarea numelui de logare;
 2. modificarea parolei de logare;
 3. modificarea limbii de comunicare utilizate la expedierea notificărilor.

3.6. Dezactivarea clientului de la Sistem se efectuează de către client prin accesarea opțiunii „ștergere cont”. 

4. Securitatea Sistemului

4.1. Securitatea Sistemului este asigurată prin conectarea la sistem privat în baza autentificării prin parole. 

4.2. Clientul este responsabil pentru necompromiterea factorilor de autentificare deţinute de el.  

4.3. Cu scopul prevenirii compromiterii factorilor de autentificare clientul trebuie:  

4.3.1 să nu înscrie pe un suport care permite asocierea cu sistemul, a parolei de acces dedicate utilizării web-siteului sau parola de deblocare a dispozitivului mobil în cazul folosirii acesteia la accesarea sistemului; 

4.3.2 să modifice regulat parola de acces dedicată web-siteului, sau parola de deblocare a dispozitivului mobil în cazul folosirii acesteia la accesarea sistemului;

4.3.3 să asigure protejarea dispozitivului său mobil (smartphone, tabletă) utilizând softul specializat (antivirus, firewall etc.), politicile de limitare a accesului la resurse şi alte metode de securitate informaţională;  

4.3.4 să limiteze accesul persoanelor terțe la dispozitivul /dispozitivele sale mobile (smartphone, tabletă);

4.3.5 să modifice imediat parola setată în cazul în care ea este compromisă; 

4.3.6 să contacteze imediat serviciul Call Center al Băncii, în care clientul nu are posibilitate de a efectua acţiunile menţionate mai sus; 

4.3.7 să anunţe imediat Banca şi să comunice detaliile privind circumstanţele compromiterii şi eventualele efecte ale acesteia. 

4.5. Banca recomandă următoarele modalităţi de utilizare securizată a aplicaţiei sau a web-sitelui „AgricolaHub.md”: 

4.5.1 să nu divulge informaţia confidenţială altor persoane (parola de acces); 

4.5.2 să nu lase dispozitivul / dispozitivul „touch id / FingerPrint” fără supraveghere în special după procedura de autentificare şi să asigure că ecranul dispozitivului nu este vizibil altor persoane; 

4.5.3 să seteze parola de acces la dispozitivul mobil şi opţiunea de blocare a dispozitivului după o perioadă de inactivitate; 

4.5.4 să utilizeze parole şi coduri de acces puternice, pentru a evita spargerea lor;  

4.5.5 să utilizeze diferite parole pentru fiecare serviciu (poşta electronică, conturile de acces la reţelele de socializare; etc.); 

4.5.6 să instaleze pe dispozitivul mobil sau PC doar aplicaţii anti-virus şi să le actualizeze regulat. De asemenea trebuie actualizată aplicaţia anti-virus la calculatoare, inclusiv la cele la care se conectează dispozitivul mobil; 

4.5.7 să nu păstreze pe dispozitivul mobil informaţie confidenţială (parole etc.);

4.5.8 web-siteul „AgricolaHub.md” va fi utilizat numai de către clientul autentificat;  

4.5.9 să şteargă informaţia confidenţială în cazul transmiterii dispozitivului altor persoane (vinderea, reparaţia). Pentru aceasta este necesar să restabilească setările prestabilite din fabrică. Ştergerea informaţiei cu utilizarea punctelor de meniu va permite infractorului restabilirea ei; 

4.5.10 să activeze opţiunea de control la distanţă pentru ştergerea datelor la distanţă sau blocare în cazul pierderii dispozitivului; 

4.5.11 să nu execute operaţiunea de obţinere a dreptului de administrator (jail-break, rooting). Aceste operaţiuni pot scădea nivelul de securitate şi expune Sistemul unor riscuri suplimentare; 

 4.5.12 în cazul pierderii sau furtului dispozitivului mobil, să informeze imediat Banca pentru blocarea accesului la website;

 4.5.13 să fie vigilenţi la atacurile de tip phishing scopul cărora este obţinerea de la client a informaţiei confidenţiale. Să nu execute mesajele primite prin email sau SMS prin care se solicită divulgarea datelor confidenţiale. Banca niciodată nu transmite mesaje SMS şi email-uri pentru a solicita de la clienţi informaţie confidenţială; 

4.5.14 să termine navigarea pe website prin accesarea butonului Exit (Ieşire); 

4.5.15 să ignore propunerile de instalare a unor aplicaţii sau update-uri dacă ele sunt primite de la persoane sau companii necunoscute, recepţionate prin diferite modalităţi, de exemplu prin email-uri, SMS ş.a.

4.5.16 să evite utilizarea reţelelor wireless/Wi-Fi publice (ex. in magazin, aeroport, pe strada, in cafenea, etc.) pentru operaţiuni bancare. Se recomandă să fie dezactivată opţiunea de conectare automată la Wi-Fi. 

 

5. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

5.1. Părţile îşi asumă drepturile şi obligaţiile menţionate expres în capitolul curent, în alte capitole ale prezentelor Condiţii de utilizare, cererile depuse de către Client şi alte documente transmise de către o Parte celeilalte Părţi în legătură cu obiectul prezentelor Condiţii de utilizare.  

5.2. Banca este obligată: 

5.2.1. să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea în urma utilizării frauduloase a Sistemului şi să asigure măsurile aplicate în vederea identificării clientului şi asigurării confidenţialităţii; 

5.2.2. să asigure confidenţialitatea datelor referitoare la client precum şi a acțiunile efectuate de acesta prin intermediul sistemului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare aferente secretului comercial;  

5.2.3. să asigure clientului posibilitatea de a anunţa situaţiile de urgenţă şi să ia toate măsurile necesare pentru a stopa imediat executarea acțiunilor frauduloase prin intermediul Sistemului din momentul în care a fost înştiinţată, asigurând clientului mijloace care să poată dovedi că comunicarea a fost efectuată (data, ora înregistrării şi numărul de înregistrare a comunicării); 

5.2.4. să asigure identificarea şi înscrierea corectă a acţiunilor clientului în sistem, în baza actului de identitate al acestuia şi în baza altor documente şi măsuri care permit identificarea clientului în conformitate cu actele normative în vigoare şi riscurile potenţiale; 

5.2.5. să asigure stocarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la acțiunile electronice efectuate prin intermediult Sistemului pentru perioadele de timp prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi să monitorizeze corespunderea acțiunilor electronice efectuate prin intermediul Sistemului condiţiilor contractuale şi normelor în vigoare; 

5.2.6. să furnizeze periodic clientului sau la cererea expresă a acestuia informaţii referitoare la acțiunile efectuate prin intermediul sistemului sau informaţii privind situaţia contului bancar al Abonatului. Aceste informaţii vor fi prezentate în conformitate cu prevederile contractuale existente dintre Bancă şi Abonat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

5.3. Clientul este obligat: 

5.3.1. să ia cunoştinţă de prezentele Condiţiile de utilizare a serviciului AgricolaHub.md înaintea logării în sistem şi să utilizeze sistemul în strictă conformitate cu prevederile acestora; 

5.3.2. să acceseze Sistemul numai cu ajutorul Telefonului mobil/ dispozitivului mobil care corespunde cerinţelor indicate în Instrucţiune; 

5.3.3. să asigure confidenţialitatea elementelor de autentificare (toate tipurile de parole), să ia măsuri rezonabile de protejare a acestora contra compromiterii şi să nu admită utilizarea acestora de către terţe persoane; 

5.3.4. să verifice corectitudinea documentelor electronice pregătite pentru a fi transmise spre executare, cât şi a documentelor deja executate de către Bancă; 

5.3.5. să informeze Banca (prin intermediul serviciului Call Center al Băncii) imediat ce constată: 

 1. modificarea neautorizată a parolei;
 2. orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării aplicației sau utilizării web-siteului.

5.3.6. să manifeste o atitudine responsabilă privind asigurarea siguranţei şi securităţii sistemului. 

5.4. Banca are dreptul: 

5.4.1 să nu primească spre executare prin intermediul sistemului documentele electronice dacă primirea acestora nu este prevăzută în prezentele Condiţii; 

5.4.2. Banca nu poartă răspundere pentru daunele suportate de client ca urmare a nerespectării recomandărilor de utilizare securizată a sistemului precum și încheerii incorecte a sesiunii de utilizare a sistemului. 

6. Responsabilitatea Părţilor 

6.1. Clientul este responsabil de veridicitatea şi corectitudinea informaţiei transmise prin intermediul sistemului, pentru acțiunile efectuate şi documentele electronice transmise în adresa Băncii în cadrul sesiunii de utilizare a sistemului. 

6.2. Clientul este responsabil de neadmiterea compromiterii factorilor de autentificare deţinuţi. 

6.3. Banca va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea din utilizarea frauduloasă a sistemului „AgricolaHub.md”. 

7. Securitatea datelor personale 

7.1. Datele dumneavoastră personale vor putea fi stocate și utilizate de către BC “maib” SA pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor, informarea dumneavoastră prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare și îmbunătățirea statisticilor.

7.2. Datele furnizate de clienți sunt confidențiale, în condițiile legii sau atunci când BC „maib” SA consideră necesar pentru a preveni sau investiga încălcarea drepturilor companiei sau a unor terți, conform procedurilor legale. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

7.3. Vă informăm că dispuneți de drepturile prevăzute de art. 12-16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către BC „maib” SA, str. Constantin Tănase 9/1.

8. Dispoziţiile finale

8.1. Toate neînţelegerile şi/sau litigiile apărute între client şi Bancă pe marginea utilizării Sistemului „AgricolaHub.md” vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negociere. În cazul epuizării tuturor mijloacelor de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, acestea vor fi soluţionate de către instanţele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

BC „MAIB” SA poate modifica termenii și condițiile în orice moment. În acest caz, maib va publica noile modificări pe http://www.agricolahub.md/. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile menționate, vă rugăm să ieșiți din browserul AgricolaHub.